กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

8.75

ปริมาณ (หุ้น)

28,600

มูลค่า (บาท)

244,690

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.57%)

สูงสุด

8.75

ต่ำสุด

8.50

วันก่อนหน้า

8.80

เปิด

8.50

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

8.55 / 1,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

8.60 / 1,000

ช่วงราคาระหว่างวัน

8.50 - 8.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.35 - 19.30

ปรับปรุงเมื่อ:
Chart Type
TOP