กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

9.60

ปริมาณ (หุ้น)

26,200

มูลค่า (บาท)

250,085

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

สูงสุด

9.65

ต่ำสุด

9.50

วันก่อนหน้า

9.60

เปิด

9.60

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

9.50 / 1,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

9.60 / 9,600

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.50 - 9.65

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

8.85 - 20.00

ปรับปรุงเมื่อ:
Chart Type
TOP