กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

11.50

ปริมาณ (หุ้น)

108,500

มูลค่า (บาท)

1,225,150

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.30 (2.68%)

สูงสุด

11.50

ต่ำสุด

11.20

วันก่อนหน้า

11.20

เปิด

11.30

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

11.20 / 6,200

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

11.30 / 1,900

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.20 - 11.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

10.80 - 20.00

ปรับปรุงเมื่อ:
Chart Type
TOP