กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.50

ปริมาณ (หุ้น)

86,600

มูลค่า (บาท)

463,255

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.20 (3.77%)

สูงสุด

5.50

ต่ำสุด

5.25

วันก่อนหน้า

5.30

เปิด

5.30

ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

5.40 / 1,000

ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

5.50 / 200

ช่วงราคาระหว่างวัน

5.25 - 5.50

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

5.00 - 19.30

ปรับปรุงเมื่อ:
Chart Type
TOP