ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

คุณภคณัฏฐ์ ตั้งตระกูล

ผู้จัดการแผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร (66) 0-2379-3089-92 ext. 241
แฟกซ์ (66) 0-2379-3099
อีเมล์ pakanat.t@qtc-energy.com
เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้
TOP