ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.40

ปริมาณ (หุ้น)

7,400

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.92%)

สูงสุด

5.45

ต่ำสุด

5.40

วันก่อนหน้า

5.45

เปิด

5.45

ปรับปรุงเมื่อ: