ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.45

ปริมาณ (หุ้น)

48,200

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.20 (-3.54%)

สูงสุด

5.65

ต่ำสุด

5.45

วันก่อนหน้า

5.65

เปิด

5.65

ปรับปรุงเมื่อ: