ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.10

ปริมาณ (หุ้น)

102,600

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.05 (0.99%)

สูงสุด

5.20

ต่ำสุด

5.05

วันก่อนหน้า

5.05

เปิด

5.10

ปรับปรุงเมื่อ: