ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.45

ปริมาณ (หุ้น)

685,600

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.20 (3.81%)

สูงสุด

5.50

ต่ำสุด

5.00

วันก่อนหน้า

5.25

เปิด

5.45

ปรับปรุงเมื่อ: