ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

10.90

ปริมาณ (หุ้น)

176,300

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-0.91%)

สูงสุด

11.20

ต่ำสุด

10.70

วันก่อนหน้า

11.00

เปิด

11.20

ปรับปรุงเมื่อ: