ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.25

ปริมาณ (หุ้น)

182,000

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.05 (0.96%)

สูงสุด

5.30

ต่ำสุด

5.20

วันก่อนหน้า

5.20

เปิด

5.20

ปรับปรุงเมื่อ: