ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

4.42

ปริมาณ (หุ้น)

361,600

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.08 (-1.78%)

สูงสุด

4.48

ต่ำสุด

4.40

วันก่อนหน้า

4.50

เปิด

4.46

ปรับปรุงเมื่อ: