ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

13.80

ปริมาณ (หุ้น)

2,063,700

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.10 (0.73%)

สูงสุด

14.50

ต่ำสุด

13.70

วันก่อนหน้า

13.70

เปิด

13.80

ปรับปรุงเมื่อ: