ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

12.80

ปริมาณ (หุ้น)

105,200

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.20 (1.59%)

สูงสุด

12.90

ต่ำสุด

12.80

วันก่อนหน้า

12.60

เปิด

12.80

ปรับปรุงเมื่อ: