ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

4.94

ปริมาณ (หุ้น)

319,400

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

สูงสุด

4.96

ต่ำสุด

4.88

วันก่อนหน้า

4.94

เปิด

4.96

ปรับปรุงเมื่อ: