ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.00

ปริมาณ (หุ้น)

398,400

เปลี่ยนแปลง (%)

- (-%)

สูงสุด

5.05

ต่ำสุด

4.94

วันก่อนหน้า

5.00

เปิด

5.05

ปรับปรุงเมื่อ: