ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

12.20

ปริมาณ (หุ้น)

747,700

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.40 (-3.17%)

สูงสุด

12.80

ต่ำสุด

12.00

วันก่อนหน้า

12.60

เปิด

12.80

ปรับปรุงเมื่อ: