ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

9.55

ปริมาณ (หุ้น)

101,700

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.15 (1.60%)

สูงสุด

9.55

ต่ำสุด

9.35

วันก่อนหน้า

9.40

เปิด

9.45

ปรับปรุงเมื่อ: