ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

5.05

ปริมาณ (หุ้น)

186,500

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.98%)

สูงสุด

5.20

ต่ำสุด

5.00

วันก่อนหน้า

5.10

เปิด

5.20

ปรับปรุงเมื่อ: