คุณเกริกไกร จีระแพทย์

ประธานกรรมการบริษัท

คุณณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์

กรรมการบริษัท

คุณพลรชฎ เปียถนอม

กรรมการบริษัท

ดร.กมล ตรรกบุตร

กรรมการบริษัท

คุณวสรา โชติธรรมรัตน์

กรรมการบริษัท

คุณสุรช ล่ำซำ

กรรมการบริษัท

คุณวีระพล วีระวงศ์

กรรมการบริษัท

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน

กรรมการบริษัท

คุณเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร

กรรมการบริษัท

คุณบุญพา รุดดิษฐ์

เลขานุการบริษัท

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตร

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตร

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP