คุณเอกรินทร์ วงษ์ศิริ
นักวิเคราะห์

คุณบุญฤทธิ์ เบญจธนารักษ์
Analyst

คุณธริศา ชัยสุนทรโยธิน
นักวิเคราะห์

วิชญ์ศรุต ชูอ่องสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คุณพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์
นักวิเคราะห์

คุณนพพร ฉายแก้ว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

0-2205-7000 ต่อ 4401

คุณวรายุ วัฒนศิริ
นักวิเคราะห์

0-2205-7000 ต่อ 4406

คุณรัศดา ทวีแสงสกุลไทย
นักวิเคราะห์

0-2635-1700 ต่อ 482

คุณสุโชติ ถิรวรรณรัตน์
นักวิเคราะห์

0-2658-8850

คุณแพรธิดา กาญจนาเวส
นักวิเคราะห์

คุณณัฎฐ์วริน ไตรภพสกุล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

คุณณพัฒน์ ศรีวรพงษ์พันธ์
นักวิเคราะห์

คุณอำนาจ โงสว่าง
Fundamental Analyst

คุณจรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
นักวิเคราะห์

0-2658-6300 ต่อ 1404

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP