ขอต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [...]

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

10.90

ปริมาณ (หุ้น)

176,300

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-0.91%)

สูงสุด

11.20

ต่ำสุด

10.70

วันก่อนหน้า

11.00

เปิด

11.20

ปรับปรุงเมื่อ:

รายงานประจำปี รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี 2559

รายงานประจำปี รายงานประจำปี 2559

รายงานความยั่งยืน 2559

Sustainability Report 2559

รายงานความยั่งยืน 2559

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560

Financial Statement

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2560

เอกสารนำเสนอบริษัท

Company Presentation

EGM No. 3/2017

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสาร >>

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่สำนักงาน:

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: (66) 2379-3089-92
โทรสาร: (66) 2379-3097

TOP