ขอต้อนรับสู่หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ควอลิตี้ ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2539 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท คิว.ที.ซี. ทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553 ได้ทำการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) [...]

ชื่อย่อหุ้น

QTC

สกุลเงิน: THB

3.98

ปริมาณ (หุ้น)

460,700

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.12 (3.11%)

สูงสุด

3.98

ต่ำสุด

3.90

วันก่อนหน้า

3.86

เปิด

3.90

ปรับปรุงเมื่อ:

รายงานประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี รายงานประจำปี 2562

รายงานความยั่งยืน 2560

Sustainability Report 2560

รายงานความยั่งยืน 2560

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563

Financial Statement

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563

เอกสารนำเสนอบริษัท

Company Presentation

Opportunity Day 2Q2020

อีเมล์รับข่าวสาร

หากท่านต้องการติดตามข่าวสารล่าสุด
จากทางบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

สมัครรับข่าวสาร >>

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่สำนักงาน:

2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์: (66) 2379-3089-92
โทรสาร: (66) 2379-3097
อีเมล์: ir@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่สำนักงาน :
2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 5
ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร: (66) 0-2379-3092
แฟกซ์: (66) 0-2379-3097
สายด่วน: (66) 89-444-0844
Email: contact@qtc-energy.com

ติดต่อ

ที่อยู่โรงงาน :
149 หมู่ 2 ต. มาบยางพร
อ. ปลวกแดง จ. ระยอง 21140
โทร: (66) 3889-1411-3
แฟกซ์: (66) 3889-1420, 3889-1595
Email: contact@qtc-energy.com

TOP